Financieel verslag 2022

WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in het Financieel verslag 2022. Naast de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening bevat het Financieel verslag onder meer ook een directieverslag, de accountantsverklaring, een verantwoording met betrekking tot de corporate governance, het verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies en een aantal cijfermatige bijlagen.

Download Financieel verslag 2022