Colofon

Het jaarverslag 2022 is een uitgave van:

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht
Postbus 1060, 6201 BB Maastricht
T 043 880 80 88
info@wml.nl
www.wml.nl

Projectteam WML

Lianne Duisings
Edwin Hendriks
Mark van der Lubbe
Denise Walboomers
Gaston Wijler

Concept en ontwerp

Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

Productie

Schmeits websolutions

Opmaak jaarrekening

Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

Teksten

John Cüsters | Cüsters teksten
Edwin Hendriks | WML

Fotografie

Fotonique | Nico Bastens Photography
Bouwfotografe.nl | Chantal van den Berg
MCM Productions | Marc Schols
Philip Driessen Fotografie
Provincie Limburg
Studio G2 | Henry Peters
Zebra Fotostudio’s | Egon Notermans
Vewin
WML