Lia Roefs, voormalig gedeputeerde Wonen, Ruimte, Water en Landbouw Provincie Limburg: Samenwerking in Limburgse waterketen verloopt heel goed
Willem van Pol, afdelingshoofd Onderzoek & Advies bij WML: Drinkwatervoorziening Limburg: geen acuut probleem, maar krapte neemt toe
verdieping