Onbekende stof leidt tot lange innamestop Maaswater

In juli 2022 trof WML een onbekende stof aan in de Maas. Het protocol schrijft op zo’n moment voor dat de inname van Maaswater in het voorraadbekken uit voorzorg tijdelijk wordt gestaakt. Want je wil geen enkel risico lopen door een potentieel gevaarlijke stof in je drinkwaterbron toe te laten. Zo’n innamestop komt met enige regelmaat voor. Meestal duurt deze maar enkele dagen; geen probleem voor de drinkwaterproductie omdat het bekken met een inhoud van zo’n 25 miljoen m3 water voldoende voorraad heeft.

Omdat het een hele puzzel was om de stof te identificeren, duurde de innamestop deze keer extreem lang, namelijk drie maanden. Omdat het waterpeil in het bekken niet te laag mag worden, schakelt WML in dit soort gevallen over op een daarvoor ter beschikking staande back-up, namelijk het gebruik van (diep) grondwater. De kwaliteit van het drinkwater blijft in zo’n geval onberispelijk, wel verandert de samenstelling enigszins. Het drinkwater is harder; klanten kunnen dit merken aan de mogelijke kalkaanslag op glaswerk, kranen of douchewanden en een laagje op de thee. WML heeft haar klanten in grote delen van Midden- en Noord-Limburg hierover geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het onderwerp stond ook nadrukkelijk in de aandacht van regionale en landelijke media.

Medio augustus kon WML de stof identificeren. Het ging om een natuurlijke stof, Neophytadiene (en later ook Heptadecaan), die door bepaalde algen en planten wordt aangemaakt. De omstandigheden in de zomer van 2022 waren ideaal voor de ontwikkeling van algen en daarmee de aanmaak van deze natuurlijke stof: warmte, voedingsstoffen, veel zonlicht en weinig waterafvoer met stilstaand water. Onderzoeksinstituut KWR bevestigde dat we ervan uit kunnen gaan dat de natuurlijke stof geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Door meer regen, lagere temperaturen en minder zonlicht namen de concentraties van deze stoffen in het Maaswater af tot normale waardes en kon de inname van Maaswater op 6 oktober weer worden hervat.